De aanpak

Print page


Vliegenoverlast aanpakken blijft een grote uitdaging omdat resultaten van toegepaste behandelingen leveren niet altijd het gewenste resultaat
. Het probleem is dat tegen de tijd dat je reageert, er vaak meer larven volwassen worden dan er volwassen vliegen zijn. Om te voorkomen dat het vee in de zomer overlast krijgt, moet er al in het vroege voorjaar worden ingegrepen als de eerste maden uitkomen worden. Want zodra de temperatuur stijgt, groeit het vermenigvuldigingsproces exponentieel. Een vlieg legt tijdens zijn leven tussen 600 en 2200 eieren, en zijn voortplantingscyclus versnelt naarmate de temperatuur stijgt. Als het warm en vochtig is, duurt het maar een paar dagen! Om de overlast tegen te gaan werk je het best met verschillende beheersingsmethoden. Niet alleen om resistentie tegen te gaan maar ook om het gewenste resultaat te bekomen.

 

Schone en droge omgeving en gebouwen

De gunstige cocktail voor vliegen is warmte, water en organisch materiaal. De organische stof dient als plaats om eieren te leggen en als voedsel voor de larven. De eerste maatregel is dan ook om deze legplaatsen zoveel mogelijk te beperken. Natte ruimtes moeten ook worden gedroogd en gebouwen moeten goed worden geventileerd. .

 

Bestrijden van larven

Volwassen vliegen zijn slechts het topje van de ijsberg. Het is essentieel om de larven aan te pakken: een larve die niet in april wordt gedood, kan tot augustus onrust veroorzaken! De behandeling moet in het vroege voorjaar worden gestart op alle plaatsen waar zich larven kunnen ontwikkelen

 

Aanvullende mechanische controlemiddelen

Kleefvallen zijn een zeer doeltreffend controlemiddel waar geen enkele vlieg is tegen opgewassen. Deze methode past perfect in het IPM programma die ervoor zorgt dat resistentie t.o.v. bepaalde middelen wordt vermeden. Een goed alternatief voor deze kleefvallen zijn elektrische vliegenvangers (EFK’s) die met behulp van UVA-licht de vliegen zullen aantrekken. Let wel op dat deze niet op een plaatst wordt opgehangen met te veel concurrent zonlicht.

 

Chemische bestrijding (strijkmiddelen en spuitmiddelen)

Wanneer de overlast aan vliegen begint of wanneer u opmerkt dat hun populatie toeneemt kan u het best gebruik maken van een insecticide. Dit adulticide kan het best worden toegepast op plaatsen waar de vliegen het meest vertoeven. Namelijk rond deuren en ramen, de toppen van muren, plafonds en emmerdeksels die aan palen hangen.

ENVU biedt in zijn gamma verschillende vliegenmiddelen met verschillende toepassingswijzen. Zo spreekt men bijvoorbeeld over de strijkmiddelen en de spuitmiddelen. We nemen ze beiden onder de loep.


- Strijkmiddelen


QuickBayt®WG is een krachtig strijkmiddelvoor agrarisch gebruikdat naast een effectieve werkzame stof ook een lokstof bevatde versterkte concentratie van QuickBayt® WGmaakt van deze oplossing een krachtig en snel middel om vliegenoverlast te voorkomen.

  • Start de behandeling vanaf de eerste tekenen van aanwezigheid van vliegen.
  • Het mengsel met een rol of kwast in stroken of stippen aanbrengen op stukken hout of hangkarton.

  • De zones met veel vliegen afbakenen: rond de vensters, op pijlers enz.

  • Opnieuw aanbrengen met een tussenperiode van minimaal 28 dagen en een maximum van 5 toepassingen per jaar.

  • De behandelende plaatsen kunnen tussendoor met water bevochtigd worden waardoor QuickBayt geheractiveerd wordt.

 

- Spuitmiddelen


K-Othrine SC 7,5 is een doeltreffend suspensieconcentraat ter bestrijding van vliegenK-Othrine SC7.5 is recentelijk Europees toegelaten als middeltegen vliegenoverlast in dierverblijven. Veehouders hebben met K-Othrine SC7.5 een oplossing beschikbaar dat de komende jaren ook gebruikt kan blijven worden. Dankzij K-Othrine SC 7,5 bent u in één klap van uw vliegen af en komen de dieren weertot rust.

  • Toegelaten in stallen en dierenverblijven 
  • Ooktoepasbaarin aanwezigheid van dieren 

  • Voor een snelle en langdurige vliegenbestrijding

  • Uitstekende prijs / kwaliteit
 

 

In het kader van resistentie management is het belangrijk om de werkzame stoffen te variëren om zo de ontwikkeling van resistentie te voorkomen. 

 

Lees hier 8 maatregelen die u zelf kunt treffen tegen overlast van vliegen.

QuickBayt WG

K-Othrine SC 7,5