“Effectieve vliegenbeheersing met een integrale aanpak”

Print page
Martijn van der Velden, werkzaam bij Van Eck Bedrijfshygiëne, houdt zich onder andere bezig met vliegenbestrijding bij melkveebedrijven. Effectieve vliegenbeheersing op het melkveebedrijf begint volgens hem bij de bron.

Stop vliegenplagen in hun larvenfase
Vliegenbeheersing is van groot belang op melkveebedrijven, waar vliegenplagen negatieve gevolgen kunnen hebben voor zowel de dieren als de boer zelf. Martijn benadrukt dat het identificeren van de bron van het probleem cruciaal is: “Het voortdurend bestrijden van volwassen vliegen is als dweilen met de kraan open. Om een effectieve aanpak te realiseren, is het noodzakelijk om de bron, met name de larven, aan te pakken.”

Voorkom vliegenoverlast het hele jaar door
Martijn adviseert melkveehouders om preventieve maatregelen te nemen en vliegenoverlast te voorkomen: “Door het implementeren van Integrated Pest Management (IPM) kunnen veehouders het hele jaar door actief zijn en gerichte maatregelen nemen. Het vroegtijdig starten met vliegenbeheersing leidt tot betere resultaten en maximaliseert het resultaat van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.”

Gepersonaliseerde aanpak
Bij vliegenbeheersing op melkveebedrijven hanteert Martijn verschillende stappen. “Het is belangrijk om de juiste bestrijdingsmiddelen te kiezen op basis van de locatie en de wensen van de melkveehouder.” Van Eck Bedrijfshygiëne gebruikt producten zoals K-Othrine en QuickBayt, die worden ingezet op basis van de specifieke situatie. Het unieke van K-Othrine 7,5SC is dat het product een toelating heeft om te gebruiken in dierenverblijfplaatsen. Volgens Van Eck is het succes van K-Othrine te danken aan de unieke formulering van de werkzame stoffen. De insecticide heeft als werkzame stof  deltamethrin, een synthetisch pyrethroid dat iontransport in zenuwcellen verstoort. Hierdoor treedt spierverlamming op. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen genomen worden, zoals het gebruik van ventilatoren in de stal, het droog houden van ruimtes en het minimaliseren van aantrekkelijke plaatsen voor vliegen, zoals het melklokaal.

Resistentie en andere bestrijdingsmethoden
Resistentie tegen bestrijdingsmiddelen is een probleem dat in de gaten gehouden moet worden. Martijn merkt echter op dat bij de formulering van K-Othrine nog geen resistentie is waargenomen, om deze reden een effectief product. Dit komt door de kwalitatieve formulering van het product, welke belangrijk is om resistentie tegen Deltamethrin te voorkomen. Het effectief beheren van de omgeving speelt een belangrijke rol in het verminderen van vliegenoverlast. Martijn benadrukt nog eens: “Een IPM-aanpak kan ervoor zorgen dat chemische bestrijdingsmiddelen optimaal worden ingezet wanneer ze toch nodig zijn.”

Zorg voor een vliegvrije omgeving
Martijn: “Vliegenbeheersing op melkveebedrijven vereist een gecoördineerde aanpak waarbij preventieve en beheersmaatregelen worden genomen. Door de bron van het probleem aan te pakken en op maat gemaakte bestrijdingsmiddelen, zoals K-Othrine en QuickBayt te gebruiken, kunnen melkveehouders vliegenoverlast minimaliseren en de gezondheid en productiviteit van hun vee verbeteren.”

Meer lezen over de producten of de jaarrond aanpak? Kijk op https://www.nl.envu.com/flycontrolprogram of mail naar stein.demeulemeester@envu.com.