In één klap van vliegenoverlast in melkveestal af

Print page
Koe met vliegen

Hinder door vliegen is een grote bron van ergernis voor veehouders en omwonenden. De veehouder zelf ziet dit terug in onrustige dieren waardoor het werkplezier daalt. Ook is wetenschappelijk bewezen dat vliegen een rol spelen in de overdracht van bacteriën, virussen en parasitaire wormen uit de mest en zodoende het kuilvoer of andere voedingsmiddelen besmetten. 

 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vliegen directe ziekten zoals diarree kunnen veroorzaken bij kalveren, wat uiteindelijk resulteert in opbrengstverlies door een lagere melk- en of vleesproductie.

 

Soorten vliegen

Op veehouderijbedrijven worden verschillende vliegensoorten aangetroffen .De meest voorkomende zijn de kamer- of huisvliegen de stalvliegOmdat vliegen makkelijk door de wind meegenomen worden kunnen ze zich afhankelijk van de windrichting 1 tot 3 kilometer verplaatsen. De oorzaak van een vliegenplaag ligt daarmee niet altijd op het eigen bedrijf.

 

Huisvlieg (Musca domestica)

De huisvlieg is de meest voorkomende en wordt gekenmerkdoor zijn likkende en zuigende monddelen. Huisvliegen landen steeds naast de voedselbron en gaan vandaar lopend naar de voedingsbron toe. De larven groeien in zeer vochtige omstandigheden (> 80 % vochtigheid) zoals in kadavers, drijfmest, etc. De pop is een bruine cocon die mooi rond is aan beide zijden.

De duur van de cyclus is afhankelijk van de temperatuur en bedraagt ongeveer 45-50 dagen bij gemiddelde temperatuur van 16 °C en slechts 14-16 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 25 °C.

 

Stalvlieg (Stomoxys calcitrans)

De stalvlieg heeft stekende monddelen (bloedzuigend) en komt meestal in potstallenen stallen zonder mestkelder voor omdat ze op zoek gaan naar iets drogere omstandighedenStalvliegen leggen hun eieren op plaatsen met een lagere vochtigheidsgraad dan de huisvlieg(< 80 % vochtigheid maar toch > 50 % vochtigheid)bijvoorbeeld in rottend hooi.

Meestal komt deze soort in minder grote aantallen voor omdat de stalvlieg slechts 2 cycli per jaar heeft, namelijk een 1ste in mei-juni en een 2de in augustus-september.

De pop is een bruine cocon die aan één zijde afgevlakt is, en aan de andere zijde vrij puntig is. Belangrijk om te vermelden is dat deze vliegen soort niet wordt aangetrokken door de seksuele lokstof Tricoseen die in strijk- en strooimiddelen zit.

 

K-Othrine uitermate geschikt bij moeilijke omstandigheden

K-Othrine SC7,5isgebaseerd op de werkzame stof deltamethrine. K-Othrine is wereldwijd het meest toegepaste product tegen vliegende insecten– waaronder vliegen - en staat bekend om de snelle werking en goede effectiviteit onder zeer extreme en moeilijke omstandigheden. K-Othrine wordt daarom al jarenlang succesvol ingezet in de strijdtegen muggendragers van ziekten die ook op mensen overgedragen kunnen worden (bijv. Malaria)

 

K-Othrine SC7,5 - uniek voor dierverblijven

De meeste spuittoepassingen tegen vliegenzijn toegelaten voor gebruik in opslagplaatsen of bedrijfsruimten. In stallen met dieren is het gebruik vaak niet toegestaan; informatie die niet gegeven wordt bij de verkoop van deze middelen. Andere beschikbare middelen die gebruikt mogen worden in de veehouderij hebben een sterk preventief karakter, denk hierbij aan larviciden of strijkmiddelen zoals QuickBayt WG. Voor veehouders is het daarom ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst op de verpakking en je goed te laten informeren over de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare middelen. 

 

Voorkomen is beter dan genezen. 

Niet alleen uw koeien en kalveren hebben last van de vliegen, waarschijnlijk leidt de overlast ook bij u tot irritatie. Een effectief bestrijdingsplan kan overlast, irritaties en schade beperken, dan wel voorkomen. Een goede strategie tegen vliegen start met een goede voorbereiding en het hebben van een gedegen plan van aanpak.

Begin eerst met maatregelen die u zelf kunt treffen om de vliegenoverlast te beperkenlees hiede 8 maatregelen

 

Mocht er onverhoopt toch een vliegenplaag ontstaan dan kunt u door middel van een oppervlakte behandeling met K-Othrine SC 7,5 de volwassen vlieg snel en effectief doden. Het product is toepasbaar in aanwezigheid van dieren. 

 

Liever niet bestrijden? Onderschat de te lopen schade niet: bestrijden kost veel geld, maar niet goed bestrijden kan de strop voor je bedrijf zijn

 

 

Meer informatie over het bestrijden van vliegen? Kijk dan op onze website voor een bestrijding plan of neem direct contact op met Stein de Meulemeester