Vliegenbeheersing: “Het start allemaal met hygiënisch werken”

Print page

Elke zomer bereikt het fenomeen van vliegen in en rondom de stal zijn hoogtepunt. Hoewel de mate van overlast kan variëren tussen melkveehouders, zijn er maatregelen die iedereen kan nemen om de vliegenoverlast te minimaliseren. Onlangs spraken we met een melkveehouder uit Groesbeek die door preventieve acties de vliegendruk laag weet te houden.

Effectieve vliegenbeheersing buiten de stal met oorlabels
"Ons bedrijf telt 120 melkkoeien en 70 stuks jongvee, waardoor we een eigen gesloten systeem hebben. Het jongvee, jonger dan één jaar, verblijft in een aparte stal. Jongvee ouder dan één jaar staat in een andere stal, die verbonden is met de melkkoeienstal. Al ons vee graast buiten, van de melkkoeien tot de dragende pinken en kalveren. Voor vliegen vormt dit een uitdaging om de controle te behouden. Daarom voorzien we al onze dieren van anti-vliegen oorlabels aan hun oormerken. Als dit niet voldoende helpt, behandelen we ze ook nog eens met een middel op de rug. Dit laatste doen we echter alleen als de oorlabels niet afdoende zijn. Over het algemeen zijn de oorlabels voldoende preventief en effectief."

Vliegenbeheersing in de kalverstal door preventieve en hygiënische maatregelen
"In de stal doen we ons uiterste best om vliegenoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dit begint allemaal met hygiënisch werken en het netjes houden van de stal. Wanneer de vliegen eenmaal aanwezig zijn, is het een hele klus om ze weer weg te krijgen vanwege hun snelle voortplanting. In de kalverstal hang ik bijvoorbeeld vliegenplaklinten die ik wekelijks aandraai en vervang. Daarnaast maak ik elke twee weken alle groepshokken schoon bij de kleine groepskalveren, waardoor we de druk van maden en vliegen onder controle houden. Na het schoonmaken strooien we kalk onder het stro op het beton, wat het klimaat onaangenaam maakt voor larven. Ook gebruiken we larvicide in korrelvorm in de hoeken langs de muur. Op deze manier minimaliseren we de kans dat vliegen eitjes leggen en kunnen we de vliegenbeheersing redelijk onder controle houden. Tot slot zorgen we voor goede ventilatie in alle stallen om vliegen weg te houden."

Het belang van preventieve maatregelen gedurende het hele jaar
"Bij de melkkoeien zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er geen maden in de mestput terechtkomen. Dit doen we door eventuele maden te bestrijden wanneer de mestkelder leeg is na het maaien van de eerste snede. Bovendien houdt de mestrobot de roosters schoon en maken we zelf met de hand de hoeken schoon waar de robot niet bij kan. Zo voorkomen we ophoping van mest, waar vliegen zich graag nestelen. De ventilatoren in de stal zorgen ook voor een onaangenaam klimaat voor vliegen, maar juist voor onszelf en de koeien zorgen ze voor verkoeling. Het begint dus allemaal met preventieve maatregelen en het zo schoon mogelijk houden van de stal, zodat de aanwezige vliegen geen kans krijgen om eitjes te leggen. Als de vliegen desondanks overlast veroorzaken, kunnen we altijd nog een insecticide gebruiken. We werken echter het hele jaar door om dit te voorkomen."

Meer rust en plezier voor melkkoeien én onszelf zonder vliegen
"Het is voor ons prettiger werken als we niet constant omringd zijn door vliegen, maar ook voor de dieren is het beter zonder vliegenoverlast. Dit bevordert de hygiëne en vermindert de verspreiding van ziektes. Vooral tijdens het melken merken we dat koeien onrustig en geïrriteerd raken als ze last hebben van vliegen. Dit willen we uiteraard voorkomen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een vliegenlamp in de robotruimte. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het tweewekelijks schoonmaken van de hokken. Het begint allemaal met hygiënisch werken. Als de vliegen eenmaal aanwezig zijn, moeten we naar zwaardere maatregelen grijpen. Liever nemen we het hele jaar door preventieve acties met een geïntegreerd plan om de vliegenbeheersing op peil te houden."