Voor iedere vlieg die er nu is, tel je er volgende week 100. Pak ze direct aan!

Print page

“Vliegen? Ik zou er geen één tolereren. Voor iedere vlieg die er nu is, tel je er volgende week 100”, een ferme uitspraak van plaagdierexpert Stein de Meulenmeester. “Het ergste dat ik meemaakte was een melkveebedrijf dat zwart zag van de vliegen. De voerhekken waren niet meer te zien. Maar, gelukkig is dat een uitzondering. Ben je er op tijd bij, dan kun je dit absoluut voorkomen.” Volgens Stein kun je vliegen het beste jaarrond aanpakken. Niet pas aan de slag als er letterlijk hinder ontstaat, want dan is het te laat. Het advies van Stein? Dat leest u in dit artikel.

Kies voor een jaarrond aanpak

“Ieder bedrijf is anders, dus iedere situatie vraagt om een specifieke aanpak. Toch is er een jaarrond aanpak ontwikkeld die iedere melkveehouder kan volgen om het aantal vliegen op het bedrijf binnen de perken te houden”, vertelt Stein opgewekt. Zijn belangrijkste tip: “Zorg jaarrond voor een onaantrekkelijk klimaat voor vliegen om eieren te leggen. Beperk deze legplaatsen door ruimtes goed te ventileren en zo schoon en droog mogelijk te houden.” Wat je nog meer jaarrond kunt doen volgens Stein:

  1. Larven bestrijden: het larvestadium duurt in de zomerperiode ongeveer één week. Dit is het belangrijkste stadium om vliegenoverlast te voorkomen. Start daarom in het vroege voorjaar met de larven bestrijding, zodra de drijfmest is uitgevoerd.
  2. Mechanisch bestrijden: zet kleefvallen of elektrische vliegenvangers in als doeltreffend controlemiddel. Deze methode past niet alleen in het kader van geïntegreerde bestrijding (IPM) maar ook in het anti-resistentie management.
  3. QuickBayt WG: de temperatuur stijgt en overlast begint. Start met een strijkmiddel die naast een effectieve werkzame stof ook een lokstof bevat. Strijkmiddelen worden bij voorkeur op een geel plastic bord aangebracht, welke gemakkelijk kan worden verplaatst, hergebruikt of vervangen.
  4. K-Othrine SC 7,5®: zet een contactinsecticide in tijdens de grootste overlastperiode. Met deze spuitoplossing bent u in één klap van vliegen af. Kenmerkend is dat deze SC-formulering geschikt is voor alle (poreuze) oppervlakten, zoals baksteen, beton en pleisterwerk. Een goede nawerking is hierdoor gegarandeerd.

Begin bij larvenbestrijding

Larven bestrijden kan super effectief zijn, maar wel op een aantal voorwaarden. Zo vertelt Stein: “Dit voorjaar waren de mestkelders leger dan voorgaande jaren. Eigen mest werd optimaal benut, om de aankoop van kunstmest te vermijden. Wordt er larvicide gebruikt om larven tegen te gaan, dan moet de mest egaal zijn en de gehele bodem bedekken, zodat het kan verspreiden over de gehele mestkelder. Wordt er een hoekje niet bestreken met mest én larvicide, dan kan het een bron worden van vliegen. Een (deels) lege mestput is daarom niet bevorderlijk voor het bestrijden van larven en later vliegen. Ook stalmatten kunnen volgens Stein een haard van vliegen zijn. Hier blijft namelijk vaak mest aan kleven. Tip is ook om rondom of onder deze matten te spuiten met larvicide. 

Voorkom een vliegenplaag

De grootste uitdaging bij vliegenbestrijding? Dat is volgens Stein een te grote hoeveelheid aan vliegen op het bedrijf terugbrengen naar een aanvaardbare hoeveelheid. Hoe later in het seizoen je er iets aan doet, hoe meer tijd en geld het kost om de situatie weer acceptabel te maken. Het aantal vliegen groeit dan namelijk exponentieel en zijn dan moeilijk terug te brengen. Gelukkig zijn er volgens Stein oplossingen. Deze vergen extra tijd en aandacht, maar zijn wel effectief. Stein: “Toch zou het nóg mooier zijn als we dit kunnen voorkomen. De jaarrond aanpak is hiervoor een effectief hulpmiddel.”