K-Othrine SC7,5 toegelaten als oppervlaktebehandeling voor gebruik in aanwezigheid van dieren

Hinder door vliegen is de grootste bron van ergernis van veehouders en omwonenden. De veehouder zelf ziet dit terug in onrustige dieren waardoor het werkplezier daalt. Ook is wetenschappelijk bewezen dat vliegen een rol spelen in de overdracht van bacteriën, virussen en parasitaire wormen uit de mest en zodoende het kuilvoer of andere voedingsmiddelen besmetten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vliegen directe ziekten zoals diarree kunnen veroorzaken bij kalveren, wat uiteindelijk resulteert in opbrengstverlies door een lagere melk- en of vleesproductie.

Print page

Soorten vliegen

Op veehouderijbedrijven worden verschillende vliegensoorten aangetroffen. De meest voorkomende zijn de kamer of huisvlieg en de stalvlieg. Omdat vliegen makkelijk door de wind meegenomen worden kunnen ze zich afhankelijk van de windrichting 1 tot 3 kilometer verspreiden. De oorzaak van een vliegenplaag ligt daarmee niet altijd op het eigen bedrijf.

Kamervlieg (Musca domestica)
De kamervlieg is de meest voorkomende en wordt gekenmerkt door zijn likkende en zuigende monddelen. Kamervliegen landen steeds naast de voedselbron en gaan vandaar lopend naar de voedingsbron toe. De larven groeien in zeer vochtige omstandigheden (> 80 % vochtigheid) zoals in kadavers, drijfmest, etc. De pop is een bruine cocon die mooi rond is aan beide zijden.  De duur van de cyclus is afhankelijk van de temperatuur en bedraagt ongeveer 45-50 dagen bij gemiddelde temperatuur van 16 °C en slechts 14-16 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 25 °C.

Stalvlieg (Stomoxys calcitrans)
De stalvlieg heeft stekende monddelen (bloedzuigend) en komt meestal in potstallen en stallen zonder mestkelder voor omdat ze op zoek gaan naar iets drogere omstandigheden. Stalvliegen leggen hun eieren op plaatsen met een lagere vochtigheidsgraad dan de kamervlieg (< 80 % vochtigheid maar toch > 50 % vochtigheid), bijvoorbeeld in rottend hooi.
Meestal komt deze soort in minder grote aantallen voor omdat de stalvlieg slechts 2 cycli per jaar heeft, namelijk een 1ste in mei-juni en een 2de in augustus-september.
De pop is een bruine cocon die aan één zijde afgevlakt is, en aan de andere zijde vrij puntig is. Belangrijk om te vermelden is dat deze vliegensoort niet wordt aangetrokken door de seksuele lokstof Tricoseen die in strijk- en strooimiddelen zit.

 

K-Othrine uitermate geschikt bij moeilijke omstandigheden

K-Othrine SC7,5 is gebaseerd op de werkzame stof deltamethrine. K-Othrine is wereldwijd het meest toegepaste product tegen vliegende insecten – waaronder vliegen - en staat bekend om de snelle werking en goede effectiviteit onder zeer extreme en moeilijke omstandigheden. K-Othrine wordt daarom al jarenlang succesvol ingezet in de strijd tegen muggen, dragers van ziekten die ook op mensen overgedragen kunnen worden (bijv. Malaria).

 

K-Othrine SC7,5 - uniek voor dierverblijven

De meeste spuittoepassingen tegen vliegen zijn toegelaten voor gebruik in opslagplaatsen of bedrijfsruimten. In stallen met dieren is het gebruik vaak niet toegestaan; informatie die niet gegeven wordt bij de verkoop van deze middelen. Andere beschikbare middelen die gebruikt mogen worden in de veehouderij hebben een sterk preventief karakter, denk hierbij aan larviciden of strijkmiddelen zoals QuickBayt WG. Voor veehouders is het daarom ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst op de verpakking en je goed te laten informeren over de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare middelen.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Een goede strategie tegen vliegen start met een goede voorbereiding en het hebben van een gedegen plan van aanpak. Eenvoudige maatregelen zoals het afdekken van beschikbaar kuilvoer, frequent schoonmaken en de inzet van preventieve middelen kunnen al snel een vliegenplaag voorkomen.
Een doeltreffende vliegenbestrijding start bij de bron op plaatsen waar de eieren worden afgelegd. Gebruik hiervoor een larvicide in mestputten en op stalmest. Door de broedplaatsen grotendeels te vernietigen heb je minder overlast van volwassen vliegen!
Vervolgens kun je gebruik maken van mechanische methoden om vliegen te vangen zoals het ophangen van linten of stalvliegenvangers.
Mocht er onverhoopt toch een vliegenplaag ontstaan, dan kan men gebruik maken van een oppervlakte behandeling met K-Othrine SC7,5 om de volwassen vliegen snel en effectief af te doden. Bij vragen en voor adviezen op maat kun je het best contact opnemen met een plaagdierspecialist.