Tips voor een succesvolle aanpak van ratten- en muizenbestrijding

Print page

Ratten en muizen zijn veelvoorkomende plagen in veehouderijen en kunnen zich vaak snel tot zeer grote aantallen ontwikkelen. Jaarlijks wordt er wereldwijd meer dan 30.000.000 ton voedsel verspild door deze knaagdieren. Gigantisch cijfer! Deze vernieling komt niet alleen door hun vraatzucht (ze kunnen dagelijks tot 10% van hun eigen lichaamsgewicht opeten), maar ook door het bevuilen van voedsel met urine, uitwerpselen, buiksmeer, haren en ziektekiemen. Met de juiste aanpak is deze plaag te voorkomen!

 

Schadelijke ziekteverspreiders

Knaagdieren kunnen op verschillende wijzen grote schade veroorzaken:

Door het verspreiden van ziekteverwekkers via uitwerpselen, afscheidingen, karkassen of fysiek contact
Schade aan materialen zoals elektrische bedradingen, isolatiematerialen en houtconstructies met mogelijk kortsluiting of stalbrand als gevolg Onrust bij dieren in de stal, waardoor ze minder efficiënt rusten en eten. Dit heeft effect op de voederconversie, groei, productie en dus het rendement op het bedrijf

 

Kennis is de sleutel

Om ratten en muizen succesvol te bestrijden is kennis over het gedrag belangrijk om de juiste aanpak toe te passen. Ratten en muizen laten zich niet gemakkelijk vangen. Met hun wantrouwig instinct en opmerkelijk geheugen zijn ze bijna elke valstrik te slim af. Een goede kennis van hun gedrag en eetpatroon is noodzakelijk om tot goede bestrijdingsresultaten te komen.

Groeiend resistentie probleem

Rodenticiden zijn essentieel voor de bescherming van de gezondheid, het welzijn van mens en dier én voor de bescherming van voedselvoorraden. Er zijn diverse formuleringen voor de bestrijding van ratten en muizen. Met name anticoagulantia worden veel gebruikt. De laatste jaren is er echter een groeiend resistentieprobleem tegen de bloedverdunnende (anticoagulantia) rodenticiden.

Drie acties

Om de verspreiding van resistentie te voorkomen én een effectieve bestrijding van ratten en muizen te realiseren kunnen drie acties ondernomen worden:

  1. Stop onmiddellijk met het gebruik van de werkzame stoffen waartegen resistentie wordt geboden
  2. Gebruik alternatieve methoden om ratten en muizen te bestrijden
  3. Een geïntegreerde aanpak: deze is niet alleen noodzakelijk, maar ook verplicht wanneer gebruik wordt gemaakt van rodenticiden (IPM – Integrated Pest Management)

Doorbreken van resistente populaties

Om resistentie populaties te beheersen heeft ENVU een rodenticide ontwikkeld met een nieuwe werkzame stof. Harmonix® Rodent Paste is gebaseerd op de in de natuur voorkomende werkzame stof cholecalciferol. Omdat Harmonix® Rodent Paste een ander werkingsmechanisme heeft en geen anticoagulant is, is het ook inzetbaar tegen resistente ratten- en muizenpopulaties. Dit nieuwe product is dus een uitstekende aanvulling op plaagdiermanagement in het kader van resistentiebeheer.

Praktische tips

Zes stappen voor een succesvolle ratten- en muizenbestrijding

  • STAP 1 Houd uw locatie schoon. Zorg dat voerresten zijn opgeruimd en het voer niet direct beschikbaar is voor de knaagdieren.
  • STAP 2 Werk volgens de IPM-richtlijnen en pas preventieve maatregelen toe.
  • STAP 3 Onderzoek, waar, wanneer en hoe groot de knaagdieroverlast is (monitoring).
  • STAP 4 Zorg dat er voldoende lokaas beschikbaar wordt gesteld en controleer dit op regelmatige tijdstippen.
  • STAP 5 Ga door met bestrijden tot het laatste knaagdier bestreden is, ze planten zich snel voort en kunnen weer voor overlast zorgen.
  • STAP 6 Doe aan preventie, monitor (Harmonix® Monitoring Paste) en controleer op regelmatige tijdstippen, zodat overlast snel getraceerd wordt en met de nieuwe rodenticide gestopt kan worden.

Rattenplatform en rattencheck

Om u op weg te helpen met de beste strategie, heeft ENVU een rattenplatform ontwikkeld. Op dit platform leest u meer over resistentie, een nieuwe aanpak en do’s en don’ts voor de bestrijding van ratten en muizen. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Benieuwd hoe u de bestrijding van ratten en muizen specifiek op uw bedrijf kunt verbeteren? Vul dan de rattencheck in op Rattencheck.nl en ontvang gratis advies.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.pigbusiness.nl