Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik Harmonix producten veilig?

Het lokaas moet geplaatst worden in gelabelde lokaasdozen en indien mogelijk aan de grond vastgemaakt of in beveiligde lokaaspunten (elektriciteitskasten, vaste plafonds).
Plaats een of meerdere zakjes, zonder te openen, in beveiligde lokaasdozen.

Hoe tref je de juiste voorbereidingen voor ongediertebestrijding?

De voorbereiding van een ongediertebestrijding start bij het inventariseren van de plaag (waar en welke ongedierte). Naderhand moet er ook een risicoanalyse worden opgesteld en in functie hiervan wordt het bestrijdingsprogramma opgesteld. Tenslotte worden de middelen ingezet volgens de richtlijnen die zijn opgenomen op het etiket.

Hoe weet je of je de juiste hoeveelheid lokaas toepast?

De hoeveelheid lokaas dat kan worden toegepast staat vermeld op het etiket en is verschillend per doelorganisme. De professionele bestrijder dient de instructies op de verpakking te raadplegen alvorens het product te plaatsen. De te gebruiken hoeveelheid per lokaaspunt is 20 g voor muizen en 100 tot 200 g voor ratten. Afhankelijk van de plaag en de soort dienen de lokaasstations om de 2 tot 20 meter geplaatst te worden.

Hoeveel moet een rat eten van een product voor een hij sterft en hoe lang duurt dit?

De dodelijke LD50-dosis voor knaagdieren is 40 mg / kg. Ter herinnering: knaagdieren consumeren ongeveer 10% van hun gewicht per dag. Voor een bruine rat van 250 g is het nodig dat hij 13 g aas binnenkrijgt. Een zwarte rat van 150 g zou 7,8 g aas moeten consumeren.

Een huismuis van 25g zou 1,3 g aas moeten consumeren. Het knaagdier zal deze dodelijke dosis dus binnen 1 à 2 dagen bereiken, zelfs bij consumptie van ander voedsel.

Sterfte treedt 4 tot 7 dagen na het begin van de consumptie op.

In welke verpakkingsvormen is het product verkrijgbaar?

Harmonix Rodent Paste is verkrijgbaar in een moderne en flexibele verpakking van 5kg  die gemakkelijk in een karretje kan worden opgeborgen of kan worden gebruikt als navulling voor een lege emmer, waardoor plasticafval tot 80% wordt verminderd. De Flexbag is gemaakt van een meerlagige kunstof die bestand is tegen licht, water en scheuren. Bovendien is het lokaasformaat van 20g praktisch voor een snelle plaatsing in de lokaasdozen. Bekijk hier het product 

Is Harmonix Rodent Paste effectief tegen bruine én zwarte rat?

Harmonix Rodent Paste is effectief bij bruine en zwarte ratten en muizen. 

Is het product volgens de richtlijnen van het Integrated Pest Management programma ontwikkeld?

Monitoring maakt deel uit van het IPM programma en hiervoor werd een identieke formulatie ontwikkeld als een monitoring pasta. Samen met de Harmonix Rodent Paste vormen deze beide producten het ideale duo om een bestrijdingsprogramma op te stellen volgens de IPM richtlijnen.

Waar zijn de producten te koop?

Harmonix Rodent Paste is verkrijgbaar via de grote distributeurs of via uw plaagdierbestrijder. Bekijk hier het overzicht 

Wat is de wetgeving van dit product?

Harmonix® Rodent Paste is niet geclassificeerd in overeenstemming met de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen. Het is daarom niet geclassificeerd als CMR (carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting), in tegenstelling tot alle rodonticiden die anticoagulantia bevatten en waarvan de concentratie van de werkzame stof ≥ 30 ppm is. Wel behoort dit biocide tot het gesloten circuit omwille van de concentratie aan Cholecalciferol. De toepassing is voorbehouden voor professionele en getraind professionele gebruikers (Lees het etiket en gebruik biociden veilig).

Wat maakt Harmonix Rodent Paste anders dan de bestaande rodenticiden?

Harmonix Rodent Paste heeft een werkingsmechanisme dat volledig verschilt van AVK’s. Het lichaam van mens en dier produceert van nature vitamine D3, die een rol speelt bij verkalking doordat het ervoor zorgt dat calcium in het bloed wordt opgenomen.
Bij een normale dosering gebeurt de opname van calcium ter hoogte van de (dunne) darm en vindt de afzetting van kalk plaats in het botweefsel. Bij overdosering (een opname van Harmonix Rodent Paste) verhoogt cholecalciferol het calciumgehalte.
Het teveel aan calcium of hypercalciëmie zal vooral schade toebrengen aan de nieren en de lever . Na een tijd vervullen de organen hun functie niet meer, stopt het dier met eten en sterft het enkele dagen later.

Wat zijn de meest voorkomende plaatsen om lokaas te plaatsen?

Plaats het lokaas op het looppad of zo dicht mogelijk bij het nest in een lokaasdoos.

Welke professionele pestcontrollers of knaagdierbestrijders gebruiken dit product?

Bekijk hier het overzicht.


Gratis whitepaper: doorbreken resistente knaagdieren populaties

Download hier