Vogelmijt

Print page

Classificatie 

Soortengroep: Mijten

Latijnse naam: Ornithonyssus

Beschrijving:

Ze zijn zo klein dat ze haast onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. Vogelmijten zijn meestal 0,5 mm lang. Ze zijn ovaal van vorm met 8 pootjes en zijn spaarzaam bedekt met korte haartjes. Aangezien ze transparant zijn, zijn deze mijten zeer moeilijk te ontdekken.

Gedrag:

De mijt voedt zich met het bloed van vogels en heeft een gastheer nodig om te kunnen overleven. Ondanks de naam, is het bekend dat ze ook mensen en andere dieren bijten. Vanaf het moment dat ze contact met een gastheer maken, blijven ze zich constant voeden en planten zich snel voort. Een vogel kan een massale infestatie krijgen, wat in korte tijd zeer schadelijk kan zijn.

Gebied:

Over de hele wereld te vinden.

Habitat:

Deze mijten besteden het grootste gedeelte van hun leven op of vlakbij de gastheer. Ze zijn meestal te vinden onder de veren van vogels, totdat het aantal mijten zo is toegenomen dat de mijten uit het nest worden geduwd en ze ergens anders moeten zoeken naar een nieuwe gastheer. Ze kunnen koud weer verdragen als er geen gastheer beschikbaar is.

Risico's:

Voor mensen kunnen beten van vogelmijten leiden tot zwellingen en uitslag. De beet kan intense jeuk en enige huidirritatie veroorzaken, wat het gevolg is van het speeksel dat ze produceren terwijl ze zich op de menselijke huid bevinden.

Voor vogels kan het ernstigere vormen aannemen. Als de infestatie erg groot is, kan de vogel verzwakken door deze parasiet. Indien deze infestatie niet wordt behandeld, dan kan het voor de vogel een dodelijke afloop hebben.

Andere problemen

Rode volgelmijt of bloedluis

Een volwassen exemplaar van de rode vogelmijt of bloedluis...

See Pest