Bromvlieg

Print page
Classification
Soortengroep: Vliegend ongedierte
Latijnse naam: Calliphoridae
Familie: Sarcophagidae

Beschrijving:

Bromvliegen zijn meestal blauw, zwart of groen met een metaalachtige glans. Ze zijn iets groter dan de gewone huisvlieg, maar er zijn enkele overeenkomsten. De gewone bromvlieg die in Australische steden voorkomt omvat de volgende overlast veroorzakende insectensoorten; Calliphora, Chrysomya, Lucilia en de soorten die behoren tot de familie Sarcophagidae, wat erg grote bromvliegen zijn – en ook vleesvliegen worden genoemd – en een schaakbordpatroon op hun achterlijf hebben.

De meeste soorten zijn aanwezig in heel veel andere gematigde gebieden op aarde.

Gedrag:

Deze insectengroep heeft de eigenschap eitjes te leggen (oviposit) of levende larven te leggen (larviposit) op voedsel dat voor menselijke consumptie is bedoeld, op dode dieren of op dierlijk afval.

Bromvliegen voeden zich met een verscheidenheid aan voedsel, maar de larven leven over het algemeen van rottend organisch materiaal. Ze spelen een belangrijke rol in de afbraak van dierlijk weefsel. Maden die gevonden worden in blootgesteld vlees of dierlijke karkassen zijn bijna altijd van bromvliegsoorten. De aanwezigheid van volwassen Sarcophagid-exemplaren duidt erop dat er ergens dichtbij een dood dier ligt.

Bromvliegen kunnen kilometers vliegen op zoek naar de perfecte plek om hun eitjes te leggen en zullen dicht bij deze plek blijven om er veel eitjes te leggen. Ze zijn vaak binnen erg korte tijd bij een dood dier.

Risico's:

Vanwege hun leefwijze en voorkeur voor rottend organisch materiaal zijn bromvliegen potentiële overbrengers van veel verwekkers van schadelijke ziekten. Ze brengen ziekten en bacteriële infecties over op zowel mensen als dieren.

Andere problemen

Huisvlieg

De gewone huisvlieg is 6-12 mm lang en over het algemeen...

See Pest