Zwarte Rat

Print page
Classificatie
Soortengroep: Knaagdier
Latijnse Naam: Rattus rattus
Family: Muridae

Beschrijving

Volwassen exemplaren bereiken meestal een lengte van 180-230 mm met een langere staart van 180-240 mm. Ze wegen 120-300g. Rattenkeutels zijn een goede aanwijzing voor identificatiedoeleinden; ze zijn ongeveer 12 mm lang en lopen uit in een punt.

De pelskleur van een zwarte rat loopt van zwart tot lichtbruin met een lichtere buikzijde.

Zwarte ratten komen oorspronkelijk uit India en Oost-Afrika. Ongeveer 2000 jaar geleden zijn ze naar Europa gekomen. De zwarte rat is nu wereldwijd te vinden.

Gedrag

Zwarte ratten hebben snijtanden die ongeveer 10 cm per jaar groeien. Ze houden hun snijtanden kort en scherp door voortdurend te knagen, wat kan leiden tot aanzienlijke schade. Ze knagen aan alles wat op hun weg komt en veroorzaken daardoor grote schade.

Ze urineren vaak en laten ook overal hun keutels vallen, waardoor ze alles besmetten waarmee ze in contact komen. Zwarte ratten leven langer dan de bruine rat (rattus norvegicus).

Habitat:

Ze worden vaak buitenshuis gevonden en leven in velden en op landbouwgrond. Ze zullen ook in gebouwen en andere bouwwerken klimmen op zoek naar voedsel als de bestaande voedselbronnen niet meer beschikbaar zijn.

Risico's

Als dragers van meer dan 45 verschillende ziekten, besmetten zwarte ratten water, voedsel en het milieu. Zij laten voedsel verloren gaan door het aanvreten van landbouwgewassen en opgeslagen voedsel en het aantasten van voedselproductieketens. Verder zorgen ze voor indirecte voedselverliezen door het vernielen van verpakkingsmateriaal en besmetten met rattenkeutels.

Recommended products

Rodenticide

Rodilon® Blocks

Rodilon® Blocks is een zeer smakelijk lokaas en bevat...

Bekijk het product

Andere problemen

Bruine Rat

Bruine ratten worden vaak buiten gevonden en ze leven in...

See Pest

Huismuis

Muizen laten veel voedsel verloren gaan door het aanvreten...

See Pest