Print page Rodenticide

Racumin® Foam

Rodenticide

Racumin® Foam

Print page

Product overzicht

Racumin Foam is een unieke schuimaanvulling dat kan worden ingezet ter bestrijding van  muizen. Deze rodenticide is toepasbaar op moeilijk te bereiken plaatsen en heeft een lange werkingsduur. De schuim blijft 12 dagen stabiel.

Product omschrijving

Algemene informatie

 • Samenstelling
  Aërosol spuitbus (AE) op basis van 0,406228 % coumatetralyl (CAS 5836-29-3) (drijfgas : propaan / butaan). Bevat Bitrex®: vermindering van het risico op toevallige inname, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.
 • Formulering
  Schuimaanvulling van 450 gram biocide en 41 gram drijfgas.
 • Verpakking
  500 ml
 • Toelatingsnummer: NL-0008307-0000

Toepassing en Veiligheid

Wanneer toepassen

Januari Februari Maart April Juni Mei Juli Augustus Oktober November December

Waar toepassen

Industriele gebouwen Binnen en rondom gebouwen Openbare gebouwen Bedrijfsgebouwen

Wat te Bestrijden

Huismuis

Dosering

Waar te gebruiken?

Racumin Foam kan binnenshuis worden toegepast.

Wat te bestrijden?

Racumin Foam is uitsluitend toegestaan voor het bestrijden van huismuizen.

Dosering

Gebruik bij het toepassen van Racumin Foam de volgende dosering:

 • Muizen 4 tot 30 gram schuim per gat of doorgang

Gebruiksaanwijzing

 1. Maak bij het toepassen van Racumin Foam gebruik van de volgende gebruiksaanwijzing:
 2. Draag een beschermbril en handschoenen op basis van nitrilrubber bij het toepassen van Racumin Foam en bij het opruimen van het schuim of de dode knaagdieren.
 3. Breng de spuitbus voor gebruik op kamertemperatuur. Schud deze totdat de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt. Het ventiel en de spraytube kunnen indien nodig met water worden schoongemaakt.
 4. Houd bij het aanbrengen van het schuim ten minste 2 meter afstand van opslagplaatsen voor voeding.
 5. Pas het product zodanig toe dat het ontoegankelijk is voor kinderen en niet-doelorganismen, zoals huisdieren.
 6. Pas het product niet toe op oppervlakten die gevoelig kunnen zijn voor verkleuring.
 7. Neem de dode knaagdieren regelmatig weg tijdens de behandeling. Dit om de hygiëne te waarborgen en te voorkomen dat ze door andere dieren worden opgegeten. Verwijder deze volgens de plaatselijke wetgeving.
 8. Verzamel en vernietig de resten van het middel ook volgens de plaatselijke wetgeving.
 9. De behandeling kan worden gestopt tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt.

Was na het gebruik van Racuming Foam de handen grondig met water en zeep. Racumin Foam kan worden toegepast op locaties waar knaagdieren regelmatig komen, bijvoorbeeld rondom holingangen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden, schachten of dwarsbalken. Zorg ervoor dat de toegangen van de knaagdieren niet volledig worden afgesloten door het schuim, zodat ze deze nog wel kunnen gebruiken.

Controle

Indien mogelijk, controleer de behandelde plaatsen om de 2 tot 3 dagen bij de start van de behandeling. Hierna kunnen de controles wekelijks worden uitgevoerd. Vervang het product met een nieuwe schuimaanvulling indien dit nodig is.

Werking

Racumin® Foam is een product op basis van de actieve stof coumatetralyl : een anticoagulerend middel dat de bloedstolling vermindert en inwendige bloedingen veroorzaakt. Wanneer de knaagdieren in contact komen met het product, blijft dit aan hun pels kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken waardoor ze de actieve stof opnemen. Dit product bevat bovendien ook Bitrex®, wat zorgt voor een vermindering van het risico op toevallige inname door niet geviseerde dieren, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.

Veiligheid

Voor veilig gebruik van Racumin Foam dienen de voorzorgsmaatregelen gerespecteerd te worden die van toepassing zijn bij het gebruik van biociden. Houd verder rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Racumin Foam bevat zeer licht ontvlambare aerosol. Houd het dus verwijderd van vuur of andere ontstekingsbronnen. Pas het ook niet toe op onbeschermde elektrische contacten. Door het knagen kan kabelisolatie beschadigd worden en is er gevaar voor een elektrische schok.
 • Houd het product buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van eet- en drinkwaren.
 • Racumin Foam is gevaarlijk voor wilde dieren.
 • Stel het product niet bloot aan temperaturen boven de 50°C en bewaar het op een plaats die niet is blootgesteld aan zonlicht.
 • De houder staat onder druk. De verpakking mag na gebruik dus niet doorboort of verbrand worden.

Volg altijd de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

Kennis van de expert

Hoe zit het met de mogelijke contaminatie van het schuim met voedselbronnen?

In de toelating wordt aangegeven dat minstens 2 meter afstand gehouden moet worden tussen de plek waar schuim aangebracht wordt en waar eet- en drinkwaren en diervoeder aanwezig is en/of wordt bereid. Wij adviseren bij elke situatie afzonderlijk het gevaar op contaminatie kritisch te beoordelen
en indien vereist meer afstand aan te houden dan in de toelating staat aangegeven.

Wanneer gaat de muis zichzelf reinigen, nadat hij door het schuim heeft gelopen?

Dit is afhankelijk van de situatie, maar de muis gaat zichzelf reinigen zodra hij zich veilig voelt.

In de brochure staat aangegeven dat het schuim eerder uitdroogt als het in een vochtige omgeving wordt gebruikt. Dit is uiteraard een fout. Racumin Foam is juist geschikt voor vochtige omgevingen.                            

Kan Racumin Foam® plekken of vlekken achterlaten?

Het product kan op bepaalde oppervlakken mogelijk blauwe plekken achterlaten en mag niet op gevoelige oppervlakken worden toegepast. Aanbevolen wordt eerst een vlektest te doen op een onopvallende plaats. Overmatig schuim moet worden weggeveegd met droge wegwerpdoekjes die volgens de lokale vereisten kunnen worden afgevoerd.
                           

Similar Products

Rodenticide

Rodilon® Wheat Tech

Rodilon®Wheat Tech is bijzonder effectief bij het...

Bekijk het product
Rodenticide

Rodilon® Soft Block

Rodilon®Soft Blocks is uitermate smakelijk en bevat...

Bekijk het product
Rodenticide

Harmonix Rodent Paste | NU beschikbaar !

Harmonix® Rodent Paste is het resultaat van jarenlange...

Bekijk het product
Rodenticide

Rodilon® Blocks

Rodilon® Blocks is een zeer smakelijk lokaas en bevat...

Bekijk het product
Insecticide

Maxforce® White IC

Maxforce® White IC lokaas is speciaal ontwikkeld voor de...

Bekijk het product
Insecticide

K-Othrine® WG250

K-Othrine® WG250 is een in water oplosbare, breed werkende...

Bekijk het product
Insecticide

Maxforce® Quantum | Nieuwe verpakking nu verkrijgbaar !

Maxforce® Quantum is een visceus lokmiddel op basis van de...

Bekijk het product
Insecticide

QuickBayt® WG

QuickBayt® WG is een innovatief lokaas, dat vliegen...

Bekijk het product