Print page Groene aanslag

Dimanin® Algendoder

Groene aanslag

Dimanin® Algendoder

Print page

Product overzicht

Middel ter bestrijding van groene aanslag

Werkzame stof                     : alkyldimethylbenzylammoniumchloride

Formulering                         : SC

Gehalte                                 : 330 g/l

Toelatingsnummer             : 5699 N

Verpakking                           :  5 Liter

Product omschrijving

Productvoordelen

Dimanin® Algendoder is een middel ter bestrijding van groene aanslag;

 

De werkzame stof verdampt niet en blijft dus op de plaats waar de werking gewenst is. Hierdoor wordt een lange werkingsduur verkregen, terwijl geen sprake is van een schadelijke dampwerking. Dimanin® Algendoder is niet corrosief en heeft tevens een uitstekende ontsmettende werking.

Toepassing en Veiligheid

Waar toepassen

Dosering

Bestrijding van groene aanslag (wieren)

Indien mogelijk, vuil tevoren verwijderen. De te behandelen oppervlakken goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van het middel. Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels en dergelijke) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas, marmer en dergelijke). Na enkele dagen kan men desgewenst dode wieren verwijderen door af te spuiten of te schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst, de toepassing herhalen, maar niet naspoelen.

Niet toepassen op planten en niet in vijvers of aquaria. Niet toepassen als er regen wordt verwacht. Raadpleeg de tabel voor de juiste dosering.

Het beste resultaat wordt verkregen  bij een bodemtemperatuur van 5ºC of hoger.

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Schadelijk bij opname door de mond. Veroorzaakt brandwonden. Sterk irriterend voor de ogen.