Kruiskruid

Print page

Latin Name: 
Senecio vulgaris

Category: 
Ornamental Weeds

Lifecycle: 
Annual

Preferred Habitat:
Cultivated/disturbed ground

Growth: 
Upright low/short annual, often with a downy stem

Leaves: 
Deeply divided leaves with a smooth upper surface

Flowers: 
Flowers in loose clusters, yellow and brush-like produced all year round.


Andere problemen

Dubbelkelk

See Pest

Melkdistel

See Pest

Geranium

Verspreid over heel Nederland. In het wild komt het voor...

See Pest

Rolklaver

Het blad lijkt drielobbig, maar de plant draagt in...

See Pest

Klaver

See Pest

Biggenkruid

Biggenkruid of biggekruid is inheems in Europa. Dit...

See Pest

Witte Klaver

Het is inheems in Europa en verreweg het meest voorkomende...

See Pest

Paardenbloem

Grote gele bloemen die uitkomen op holle stelen van maart...

See Pest

Weegbree

Weegbree is een meerjarig onkruid dat vanuit een rozet...

See Pest